14-15 września 2018, Kazimierz Dolny, Hotel Król Kazimierz

KLOS 2018 3rd Kraków-Lublin Ophthalmology Summit


PROGRAM pozamerytoryczny

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
          

PIĄTEK 14.09.2018

ok. godz. 20.00 Koncert

Udział w koncercie odpłatny indywidualnie 10,00 zł od osoby (płatność na miejscu), nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Ustalenia dotyczące szczegółów wystąpienia w toku. Koncert odbędzie się w sali innej niż kolacja.

Hotel Król Kazimierz
Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny

14-15 września 2018

ORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki UM w Lublinie
Katedra Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie
Tel.: 81 534 02 51